Programunk

9062.hu

KEDVES FALUBELIEK!

Köszönjük, hogy ennyien eljöttek 2024. május 24-i teltházas rendezvényünkre, erősítettek minket, ötleteikkel, nyitottságukkal készek támogatni bennünket.

Javaslataikat is beépítve összesítettük programunk szövegét, melyet alább olvashatnak.

Kérjük, hogy minél többen jöjjenek el szavazni és szavazzanak ránk!

Önökért dolgozunk! Tartsanak velünk!

Céljaink:

A falu legyen mindenkié, és legyünk minél többen a faluért!

Széthúzás helyett együttműködés, a körjegyzőség egységének megőrzése!

Mottónk:

Erős, tapasztalt, felkészült képviselőtestület,

együttműködésre képes, felelős gondolkodású rátermett polgármesterrel!

P R O G R A M U N K:

 1. Állandó feladatok:            
  • Ügyfélbarát hivatal, nyitott családközpontú óvoda és bölcsőde működtetése.
  • A testületi ülések nyilvánosságának, követhetőségének megtartása.
  • Helyi hagyományok őrzése.
  • Énekkar, nyugdíjas klub, baráti kör, az alapítványok és egyesületek aktivizálása, tevékenységük széles körben való megismertetése és támogatása.

2. Azonnali intézkedések:

 • Ügyfélbarát, emberközpontú önkormányzati hivatal működtetése, ahol jó dolgozni.
 • A lakosság és az önkormányzat közötti kétirányú, folyamatos kommunikáció elindítása. 
 • Párbeszéd a mindenkori pénzügyi helyzet állapotáról, az átláthatóság biztosítása érdekében (tájékoztatás a kötelezettségek, hitelek, források ügyében).
 • Kapcsolataink javítása a társ-önkormányzatokkal, alapvető cél a körjegyzőség megtartása az érdekérvényesítés erősítése érdekében.
 • Az önkormányzati dolgozók munkakörülményeinek felülvizsgálata, a pontos és hatékony munka biztosításához.
 • Konzultáció a faluban élők igényeiről, javaslatok felmérése (esővízelvezető árkok, hiányos aknafedelek, poros bevezető utak, járdák, stb.).
 • A közeli hulladékégetőmű működésének felülvizsgálata, hatósági ellenőrzés indítása a környezetvédelmi jogszabályok betartatása érdekében.
 • Zajterhelés mérése az elkerülő úton, hatóságok megkeresése.
 • Falubusz köz szolgálatába állítása (pl. háziorvos, patika, kórházi szűrővizsgálatok, bevásárlás, koncertek, sportesemények, stb.).
 • Falufejlesztési stratégia felállítása a helyi vállalkozók és civil szervezetek bevonásával.
 • A 4-szem-elv azonnali bevezetése: a polgármester kizárólag a képviselő testület által delegált személy ellenjegyzése után írhat alá kötelezettségeket.
 • Hirdetőtáblák, utcanévtáblák rendbetétele, aktualizálása, folyamatos karbantartása, felelős kijelölése.

3. További tervek:

 • Pályázni járdák, utak, kerékpárutak, vízelvezető árkok építésére.
 • Esővízelvezetés megoldása a falvak kritikus utcáiban és a községházi buszmegállónál.
 • A bevált, jó módszerek átvétele más falvaktól (ingyenes szezonális hulladékgyűjtés, közös használatú faaprítékoló, ágdaráló, stb.)
 • Közösségi tér / Faluház létrehozása Kisbajcson. 
 • A fiatalok igényeinek felmérése, továbbá egy grund / focipálya biztosítása, ahol nyugodtan játszhatnak, hangoskodhatnak; és az ígért kosárlabda palánk kihelyezése a gördeszkaparkhoz.
 • Szúnyoggyérítési koncepció alapos átgondolása szakértők bevonásával, pénzügyi lehetőségek felmérése minél több saját erőből történő gyérítés érdekében.
 • A társadalmi aktivitás, érdeklődés visszaállítása a falu fejlődése érdekében, programok közös újragondolása.
 • Kulturális és egyéb rendezvények anyagi és szervezési támogatás.
 • Sebességhatárok betartatásának átgondolása (pl. fekvőrendőr, lassító sziget), egyeztetés a hatóságokkal.
 • Gyalogátkelő kivitelezése az iskolánál és a községházi buszmegállónál.
 • Óvodai tornaszoba megnyitása a falu lakói részére (sport, egészségmegőrzés, előadások).
 • IKSZT-helyiség széleskörűbb használata.
 • Kerékpárút folytatása Győr és Kisbajcs, később Szőgye és Kisbajcs között.
 • Szavai-csatorna és Tanösvény folyamatos karbantartása, szabadidős felhasználásra alkalmassá tétele.
 • Fásítási, parkosítási program.
 • Ökopiac szervezése a helyi kistermelők bevonásával.
 • „Helyi mesteremberek térképének” megalkotása.
 • Idősotthon létrehozása a szomszédos településekkel, pályázati lehetőségek kutatása.

Programunkat pénzügyi lehetőségeinkhez mérten valósítsuk meg közösen, továbbra is várjuk véleményüket, javaslataikat!

Hittel, szívvel, lendülettel Kisbajcsért és Szőgyéért!

Bátran szavazzanak ránk,

1 polgármesterre és 4 képviselőre!

Közzététel: