Czuczorné Kószás Szilvia

9062.hu

Kedves kisbajcsi és szőgyei lakosok!

A közelgő önkormányzati választás kapcsán szeretnék bemutatkozni, mint önkormányzati polgármesterjelölt.

Kérem, engedjék meg, hogy az idei önkormányzati választás alkalmából szeretettel köszöntsem Önöket.

Kedves fiatalok, a választás szabadsága számunkra természetes, ám azért a jogért, két évszázaddal ezelőtt hasonló korú ifjak küzdöttek hazánkban. Éljenek választójogukkal, hiszen nagykorúságukat betöltve önök is választóvá/választhatóvá váltak.

Isten hozta az újonnan beköltözött családokat, kívánom, érezzék jól magukat Kisbajcson és Szőgyén.

Polgármester-jelöltjükként szeretnék röviden bemutatkozni. 

Nevem: Czuczorné Kószás Szilvia Mária

Győrben születtem 1973-ban.

Tanulmányaimat Győrben végeztem, majd a pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán diplomáztam, tudományos munkámat is Pécsett végeztem, közben a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Központi Intenzív Osztályán, később a Sürgősségi Osztályán dolgoztam.

A gyógyszergyártás, az innováció, a technológia mindig érdekelt, a célzott terápiák hatékonyságát látva fordultam a gyógyszeripar felé.

2014-ben Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet szakképzésének keretén belül Expediáló szakasszisztensi végzettséget szereztem, majd a Boehringer Ingelheim RCV Innovatív Gyógyszerfejlesztő Kutató és Gyógyszergyártó Vállalat munkatársa voltam.

34 évnyi egészségügyben töltött idő után ezévtől férjem mellett dolgozom asszisztensként.

Családommal, 2016 óta élünk Szőgyén, a csend, a tisztaság, a nyugalom falujában.

Férjem dr. Czuczor Szabolcs, együtt neveljük két lányunkat, Piroskát és Saroltát. 

Versenyszerűen hódoltam a terepíjászatnak, ám régi álmunk a kert megléte óta a palántázás, befőzés, a kemencében sütés-főzés került előtérbe.   

2019-ben szőgyei felkérésre indultam a helyi önkormányzati választáson és az Önök 219 szavazatával a képviselői eskü letétele után Kisbajcs önkormányzatának képviselője lettem.

„Én, Czuczorné Kószás Szilvia Mária fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal megtartatom; önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat KISBAJCS település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Isten engem úgy segéljen!” 

Tettem már esküt a szakmámnak, férjemnek, a hazámnak. Súlyos sorok, kimondásuk utáni szívdobogásomra ma is emlékszem.

Naív lelkesedéssel, tenni vágyással tekintettem a képviselői feladatok elé.

Bíztam a polgármester és a képviselőtestület együttműködésének erejében, a megvalósítandó célok kitűzésében, a feladatok megosztásában, és megvalósításában.

A hivatali munka során akadályoztatással, személyeskedéssel szembesültem. Higgyék el, nehéz képviselői 5 év áll mögöttem.

Köszönöm, hogy a méltatlan időkben megtartott, bíztatott Szőgye és Kisbajcs lakossága. 

Köszönöm Vizi Tamás képviselőtársamnak és Győri Csaba vezetésével létrejött „www.9062.hu” csapatnak a mindenkori szakmai támogatást. 

2024-ben képviselői munkámat figyelemmel kísérő lakosok, képviselőtársaim, és a támogató jogi/pénzügyi/építészi/tervezői/kivitelezői csoport javaslatára veszem fel a polgármesterjelöltséghez szükséges ajánlóíveket.  

5 éve “gyütt-ment”-ként tekintettek rám, maradtam, a vállalt feladatokat a lehetőségeimhez mérten teljesítettem, „gyütt-maradtként” képviselői tapasztalataimra alapozva, továbbra is a régi mottóm tartom szem előtt:

Hittel tekintek e két település összetartozására,

teljes szívvel bízom az itt élők tudásában, szorgalmában,  

töretlen lendülettel, 5 év alatt felvértezett ismerettel kívánok dolgozni Kisbajcs és Szőgye összetartozásáért, fejlődéséért, nyugodt jövőjéért.

Kis település a miénk, jövője 4 pilléren áll:

 • a családok, mint legkisebb társadalmi egyégek, a közösségünk alapjai,
 • az általunk megválasztott polgármester,
 • az általunk megválasztott képviselői testület,  
 • felelős pénzügyi gazdálkodás, stabilitás, rövid- és hosszútávú terveket kiszolgáló pályázatok,

Jövőnk csak akkor van:

 • ha megőrizzük falusi értékeinket,
  • a megművelt kerteket,
  • a falusi építkezést,
  • a hit kultúráját, a család összetartó erejét,
  • ha kiállunk amellett, hogy csak az költözzön falvainkba, aki tiszteletben tartja értékeinket, aki fát ültet,
  • és nem utolsó sorban, ha meghallgatjuk fiataljainkat, megfontoljuk ötleteiket, és bevonjuk őket a közösségi munkába. 

Polgármesterjelöltként tudom, hogy nincs „polgármester-képző” iskola.

Nehéz helytállni, egyidőben megfelelni a választók elvárásainak, élni és a köz javát szolgálni, és szigorú gazdálkodással vezetni a hivatal működését. Jó polgármesterként minden lakos számára egyformán elérhetőnek lenni, megkülönböztetés nélkül viselni gondját a hozzá fordulóknak, élő napi kapcsolatot fenntartani a lakossággal, érzékenyen reagálni a problémákra.

Tájékoztatni a képviselő testületet, végrehajtani a testület által ráruházott feladatokat, beszámolni az eredményekről. 

Elfogadni, hogy a hatályos törvények szerint a polgármester munkáltatója a képviselő testület.

Partneri kapcsolatot ápolni a környező településekkel.

Végezetül olyan polgármestert és képviselő testületet kívánok mindannyiunknak, akik értékeink megőrzéséért, településünk átgondolt fejlődéséért, szépüléséért dolgoznak, terveiket a lakosság támogatásával sikerre viszik. 

Bízva a sikeres közös munkában, immáron polgármesterjelöltként várom Önöket az idei önkormányzati választáson. Dolgozzunk együtt lakóhelyünkért!

Csapatmunkában gondolkodva elképzeléseinket közös programunkban olvashatják a hamarosan frissülő PROGRAMUNK linken.

Közzététel: