VÁLLALÁSAINK

9062.hu

Munkamegosztásunk és vállalásaink

Jelöltjeink főbb feladatai:

Győri Csaba:

Hivatal vezetése, falugondnokság, gazdasági és jogi ügyek, szabályzatok, rendeletek, vagyonkezelés, társ-polgármesteri egyeztetések, kapcsolattartás Győrrel és országgyűlési képviselőnkkel.

Czuczorné Kószás Szilvia:

egészségügy, szociális ügyek, oktatás, kultúra, turizmus, egyházi kapcsolattartás, Kis-Duna csatorna rehabilitációja és minden szőgyei ügy.

Vizi Tamás:

kommunikáció, kapcsolatépítés, protokoll látogatások, közösségépítés, civil szervezetekkel és intézményekkel való kapcsolattartás, kiadványok, sport-ügyek.

Varga Ádám:

műszaki ügyek, ártárgyalások, kivitelezések ellenőrzése, gépbeszerzés, közlekedés, digitalizáció, fásítás, falu-piac, szúnyoggyérítés, környezetvédelem.

Közös feladataink:

lakossági igények összegyűjtése, folyamatos párbeszéd a lakossággal, testvértelepülési kapcsolatok kialakítása, értékmegőrzés, rendezési terv, településkép kialakítása és védelme, a koncepcióba illő pályázatok felkutatása, koordinálása és a kivitelezés ellenőrzése.

Közös vállalásaink:

elődeink által létrehozott értékek megőrzése, átlátható hivatali munka, közösségi élet felélénkítése, közös jövőtervezés a lakossággal, fásítás, falusias jelleg megtartása / betartatása, tudatos szúnyoggyérítési terv, rendezett közterületek, gondozott tanösvény, vérvételi- és egészségügyi szűrések lehetősége helyben, falupiac, zeneoktatás bővítése, parabolatükör a hidaknál, 50 km/h sebességhatár betartatása, szelektív hulladékgyűjtés újragondolása, rendezetlen telekjogi ügyek kezelése, játszótér bővítése, bölcsőde építése, kommunikációs stílus megújítása, közintézményeink állapotának felülvizsgálata, idősek otthona fejlesztési lehetőség feltérképezése a 3 szomszéd faluval és Győrrel közösen, és újra nekifutunk minden korábban sikertelen projektnek (11-es busz, kerékpárút Győrig, zebra és lassító az iskolánál, ATM).

Közzététel: