Programtervezetünk

9062.hu

Nyitóoldalunkon vázolt stratégiánkkal összhangban kidolgoztuk alább programtervezetünket is, melynek módosításával, kiegészítésével kapcsolatban bármilyen javaslatot örömmel veszünk, ötleteikkel kérjük forduljanak hozzánk bizalommal.

Az alábbiakban programunk fő vázát olvashatja. Nem gondoljuk, hogy a falvaink összes létező gondjára rálátunk, ezért szeretnénk lehetőséget teremteni a dokumentum közös fejlesztésére annak érdekében, hogy minél hasznosabbá, pontosabbá, a helyi lakosság igényeire, problémáira reagáló dokumentummá váljon! Örülünk, ha javaslataival, visszajelzéseivel segíti annak fejlesztését, vagy saját fontossági sorrendjét megírja nekünk. Köszönjük a visszajelzését!

Falvaink irányításának alapelvei


Áttekinthetőség: folyamatosan frissített teljes körű és publikus vagyonleltárt készítünk az önkormányzati vagyonról és a kiadott vagyoni értékű jogokról, kötelezettségekről.
Nyilvánosság: biztosítjuk minden szerződés, terv, előterjesztés, megállapodás és az önkormányzati munka publikusságát és hozzáférhetőségét a jogszabályi keretek között. Célunk, hogy minden lakos kis erőfeszítéssel át tudja látni egy-egy téma állását, valamint a kapcsolódó terveket.
Bevonás: átültetjük a gyakorlatba az e-Demokrácia eszközeinek használatát, amivel a község lakossága egyszerűen és hatékonyan bevonható azon döntésekbe, amelyek jelentősen, hosszú távon befolyásolják az életünket (internetes szavazás, közvélemény-kutatás stb.). Rendszeres közmeghallgatást tartunk.
Ügyfélorientáció: modernizáljuk a hivatali ügyintézést. Fokozatosan megteremtjük az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás lehetőségét a lehető legtöbb területen.
Érdekképviselet: a képviselőtestület és az önkormányzat működésének segítésére, szakszerűségének növelésére létrehozzuk a falu köztiszteletben álló személyeiből, egyesületeinek, közösségeinek képviselőiből álló tanácsadó testületet.
Partnerség: a fejlesztési programok megvalósítása, a sikeres pályázati tevékenység, a közös szolgáltatásfejlesztés és a természeti értékek megóvása érdekében a jelenleginél lényegesen aktívabb partneri viszonyt alakítunk ki Győrrel és a környező alsó-szigetközi településekkel.
• Élő kapcsolatot tartunk fenn és fejlesztünk tovább testvértelepüléseinkkel.

Kisbajcson és Szőgyén jó élni


• Prioritásként kezeljük Kisbajcs és Szőgye falusias hangulatának a megtartását.
• Elősegítjük falvaink organikus növekedését. Kiállunk amellett, hogy aki falvainkba költözik, tartsa tiszteletben értékeinket.
• Nagy hangsúlyt fektetünk közterületeink tisztaságára és zöldterületek gondozására.
• Kidolgozzuk a lombégetés alternatíváját, hogy az ilyenkor keletkező füst lehetőleg ne terhelje feleslegesen falvaink levegőjét.
• Megszervezzük a lomtalanítást.
• Feltárjuk és védjük kulturális értékeinket.
• A vonzó településkép érdekében felülvizsgáljuk az épített környezetre vonatkozó szabályzatainkat, rendeleteinket.

A közösség építése


• Megerősítjük intézményeinket és a civil csoportokat.
• Törekszünk a kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolat kialakítására a falvainkért dolgozó és tenni akaró lakosokkal, pedagógusokkal, nevelőkkel, köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal és vállalkozókkal egyaránt.
• Újratervezzük közösségi tereinket, illetve pótoljuk a hiányzókat. Átgondolt, jól működő tereket alakítunk ki a rendezvényekre, a szolgáltatásokra és az önkormányzat számára.
• Erősítjük a faluközpont közösségi funkcióit a fiatalok és az idősek igényeinek figyelembevételével Kisbajcson és Szőgyén egyaránt.
• Segítjük a kisbajcsi és szőgyei értékekre támaszkodó, hagyományteremtő céllal működő és alakuló közösségek munkáját, kulturális tevékenységét. A rendelkezésünkre álló minden eszközzel támogatjuk a helyi közösségek, egyesületek, formális és informális civil szervezetek működését, valamint új csoportok létrejöttét.
• Segítjük és támogatjuk a faluban működő egyházi közösségek kultúraközvetítő munkáját.
• Támogatjuk falvainkban elő, valamilyen művészettel foglalkozók megnyilvánulási lehetőségeit, tudásátadását, kiállítások, workshopok, táborok és egyéb programok megvalósítását.

A helyi gazdaság erősítése


• Elősegítjük a helyi termelők, szolgáltatók és vásárlók egymásra találását. Helyi kisokost készítünk arról, hogy milyen árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeket lehet helyben kielégíteni. Megszervezzük az öko piacot.
• A rendelkezésünkre álló eszközökkel támogatjuk a helyben működő cégek továbbfejlődését.
• Kiemelt figyelmet fordítunk a jelentős mértékű iparűzési adót fizető és sok embert foglalkoztató helyi vállalkozások igényeire.
• Lépéseket teszünk további adófizető cégek létrejötte, megtelepedése érdekében, figyelembe véve azt a lakossági igényt, hogy ne zavarják az itt élők életét.
• Az Önkormányzat és intézményeinek beszerzéseinél, ha csak lehetséges, a helyi vállalkozásoktól való beszerzéseket, megbízásokat ösztönözzük.
• Segítjük a falufejlesztési stratégiába illeszkedő lakossági vállalkozási kezdeményezéseket.

Szociális és egészségügyi gondoskodás


• Kiemelt figyelmet fordítunk a segítségre szoruló, egyedül élő idősek jelenleg megoldatlan problémáira.
• A jelenlegi egészségügyi ellátással kapcsolatos lakossági észrevételek mentén fejlesztési lehetőségeket dolgozunk ki.
• Segítjük a szükséges egészségügyi szakemberek, minőségi egészségügyi szolgáltatások és szűrőprogramok Kisbajcsra és Szőgyére hozatalát.

Az ifjúság jelene és jövője


• Meghallgatjuk fiataljainkat, megfontoljuk ötleteiket és bevonjuk őket a közösségi munkába.
• A fiatalság valós igényeit kielégítő közösségi teret hozunk létre.
• Felmérjük a több településen is sikeresen működő ifjúsági polgármesteri poszt helyi bevezetésének lehetőségeit.
• Fejlesztjük zöldterületeken a szabadtéri sportolási lehetőségeket.
• Konzultációt kezdeményezünk a helyben maradni szándékozó fiatalok letelepedésének elősegítésére.

A falu jövője


• Biztos alapokra helyezzük kapcsolatunkat Győrrel, összefogunk a szomszédos településekkel, így nagyobb eséllyel indulunk a régió fejlesztésre kiírt pályázatokon és a szúnyoggyérítés hatékonyabbá tételében.
• Átlátható, ellenőrizhető és számonkérhető falugazdálkodást teremtünk. A lakosokat folyamatosan és megfelelően tájékoztatjuk az őket érintő ügyekről és részt vehetnek a jövőnkre vonatkozó döntések előkészítésében.
• A lakosság felé nyitott és együttműködő önkormányzatot hozunk létre.
• Folyamatos kapcsolatot tartunk a helyi vállalkozókkal, akikkel együtt alakítunk ki kedvező helyi gazdasági feltételeket.
• Közzétesszük a honlapon a költségvetést, közérthető formában, magyarázatokkal ellátva.
• Hosszú- közép- és rövidtávú koncepciót dolgozunk ki falvaink számára, mert csak ez képes ellensúlyozni az ingatlanbefektetők által ránk erőltetett terveket. Ehhez hívjuk a már meglévő közösségeket, hogy közösen, együtt tervezzük meg falvaink jövőjét.
• A településen keresztül folyó Szavai csatorna egyes szakaszait mindenki számára hozzáférhető parkosított területként rehabilitáljuk, hogy a falu ékességévé váljon.
• Meghatározzuk azokat a területeket, ahonnan hiányoznak a fák és lakosság bevonásával fákat ültetünk, hogy néhány év múlva élvezhessük az árnyékukat. Védjük a zöldterületeket.
• Segítjük, támogatjuk azokat a lakossági kezdeményezéseket, csoportokat, melyek valamely zöldterület gondozására, rendbetételére irányulnak.

Oktatási intézményeink


• Intézményeink és infrastruktúránk további fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a sikeres pályázás. Magas színvonalú előkészítő munkával, kidolgozott műszaki tervekkel készülünk fel a jövőben megnyíló pályázatokra, hogy maximálisan kiaknázzuk az ezekben rejlő lehetőségeket
• A lakosság várható növekedésére tudatosan készülve tervezzük az intézményi kapacitások növelését.
• Mindent elkövetünk a bölcsőde megnyitása érdekében, hogy minden olyan kisgyermeknek legyen lehetősége jó helyi közösségben fejlődni, ha a szülőnek vissza kell térnie a munkahelyére.
• Felmérjük a várhatóan szükséges óvodai férőhelyek számát, melynek függvényében támogatjuk a bővítést.
• Az iskolai célokkal összhangban fejlesztjük az iskola környezetét, beleértve annak megközelíthetőségét, közlekedésbiztonságot, az épített közterületek és közösségi terek, a természeti környezet állapotát.
• Támogatjuk az iskola vezetőségét azon fejlesztési terveik megvalósításában, melyek nemcsak a gyerek tárgyi tudásának javítását célozzák, hanem közösségben való tanulás és munka tapasztalatait is erősítik (pl. iskolakert.)

Közzététel: