Győri Csaba

9062.hu

Bemutatkozás, családi háttér:


1976-ban születtem Győrben, Kisbajcson nőttem fel. Édesanyám vámosszabadi származású, édesapám kisbajcsi. Mindketten jó egészségben élnek mind a mai napig Kisbajcson, nyugdíjasként. Valahogy mindig visszahúzott a szívem ide, akármerre vitt az utam az életben.

Óvodába, általános iskolába is Kisbajcsra jártam, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségiztem, diplomát pedig a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási egyetemen szereztem. Budapesten töltött egyetemi tanulmányaim és egy rövid győri kitérő után már a családommal költöztem (vissza) Kisbajcsra. Tizenöt éve élünk itt. Négy csodás gyermekem van, ők is ide jártak / járnak óvodába és iskolába. Tagja vagyok a Nefelejcs Közhasznú Alapítvány a Kisbajcsi Óvodásokért kuratóriumának és a Família Nagycsaládosok Egyesülete ellenőrző bizottságának.

18 éve ugyanannál a cégcsoportnál, az E.ON-nál dolgozom közgazdászként. Ezen idő alatt négy különböző területen és pozícióban tevékenykedtem. Hét éves vezetői tapasztalattal rendelkezem. Munkámat díjakkal is elismerték, voltam a Szervezet Munkavállalója, kétszer az év Üzleti Fókusz díjasa, és az Országos Menedzsment Bajnokság nyertese. Jelenleg a cégcsoport 25 vállalatának likviditásával, pénzügyi termékeivel és kontrollingjával foglalkozom.

Aranykalászos gazdaként szabadidőmben állattartással foglalkozom. Amikor az állataimról gondoskodom, az időben szinte visszarepülök a gyerekkoromba. Szerettem azokat a nyarakat, amikor az egész család szénát gyűjtött a Kismezőben vagy a „hatvanméteren”, amikor nagyapámmal kettesben ültünk a lovaskocsin és hordtuk haza a szénát és a szalmát vagy csak elmentünk csalánt kaszálni a disznóknak. Azóta sem horgásztam annyit, mint amikor a vámosi unokatestvérem nálunk nyaralt és korán mentünk ki a Szavaira. Egyetemista koromban mindig nagyon kellett tekernem a határi úton, hogy időben odaérjek a vámosi “téeszbe”-be, mert reggel 7-kor indultunk ki kazalozni. Érzem a föld megtartó erejét, és ezt a hozzáállást szeretném átadni a gyermekeimnek is.

Céljaim polgármesterként:

Tudatos, alapos és megfontolt emberként átgondolom a lehetőségeket és a kockázatokat. 8 évig voltam a kisbajcsi képviselőtestület tagja, az előző választásokon családi okok miatt nem jelöltettem magam. Terveimben az szerepelt, hogy Kamocsai Sándor nyugdíjba vonulása után fogok a polgármesteri posztért indulni. A játszótérre tervezett bölcsőde kapcsán nyáron olyan sok minden került a felszínre és olyan sok megkeresést, felkérést kaptam, ami miatt úgy döntöttem, hogy nem várhatok további 5 évig.

HISZEM, hogy a faluvezetés feladata és felelőssége, hogy kulturált, sokszínű, biztonságos életteret teremtsen az itt élők számára; hogy a falu csak akkor él igazán és akkor a miénk, ha az itt lakók az intézményeink dolgozóival együtt erős közösséget alkotnak, ha megvan az összetartozás igénye és tenni is akarunk egymásért; ha Alsó-Szigetköziként belátjuk, hogy csak Győrrel, Nagybajccsal, Vámosszabadival és Vénekkel összefogva erősödhetünk meg. Ehhez kell egy nyitott, a közösséget meghallgató és azt szolgálni képes, szakmailag felkészült, józanul gondolkodó, vállalkozó szellemű faluvezetés.
TUDOM, hogy ehhez kemény munkára, tiszta, logikus gondolkodásra, felelősségteljes, értékalapú döntéshozatalra, a koncepciók és elvek fegyelmezett követésére van szükség. A már működő közösségeinket be lehet vonni az együttes cselekvésbe, falvaink fejlődéséhez minden lakosunk képes hozzájárulni, ugyanakkor mindenki joggal számíthat a támogatásunkra. Az üzleti életben szerzett elszámolási, könyvelési, vezetési és menedzselési tapasztalataimat önkormányzati képviselőként 2006-2014 között már hasznosítottam.
TESZEM: Polgármesterjelöltként legfontosabbnak azt tartom, hogy az itt lakók büszkék legyenek arra, hogy kisbajcsiak, szőgyeiek, hogy településünk egy szerethető, tiszta, rendezett és élhető község legyen. Ehhez elengedhetetlen az egymás iránti tisztelet és nyitottság, a helyi értékteremtő kezdeményezések, civil szervezetek erősítése, a közösségi terek működtetése minden településrészen, a döntéshozatal és a gazdálkodás átláthatóvá, ellenőrizhetővé és számonkérhetővé tétele, a lakosság igényeinek megfelelő helyi szolgáltatások, főként bölcsőde, óvoda, iskola és idősellátás fejlesztése, helyi vállalkozásokkal történő folyamatos kapcsolattartás, valamint egy vonzó falukép megteremtése.
KÉREM ehhez a támogatásukat: találjuk ki újra Kisbajcsot-Szőgyét, határozzuk meg együtt, milyen faluban szeretnénk élni! Legyünk büszkék a helyi értékekre, ne hagyjuk veszni azokat, hanem ezekre alapozva szervezzük újjá a falunkról alkotott képet. Gondoljuk át a lehetőségeinket, döntsünk megalapozottan. Készítsük el a hosszú- közép- és rövidtávú koncepciót. És ebből ne engedjünk, követeljük meg magunktól és az ide költözőktől egyaránt. Gondoljuk újra rendezvényeinket. Élesszük fel a közösségeket, erősítsük meg a civil csoportokat. Segítsük azokat a lakossági kezdeményezéseket, melyek valamely zöldterület gondozására, rendbetételére irányulnak. Higgyünk az összefogás erejében, mert csak közös munkával újíthatjuk meg Kisbajcsot-Szőgyét!
Képviselni fogok minden kisbajcsi és szőgyei lakost, a közösség érdekeit tartva maximálisan szem előtt. Támogatni fogom az önszerveződő kezdeményezéseket, az intézményeket, valamint azt a szakmaiságot és szociális érzékenységet, melyet a korábbiakban is képviseltem. A helyi ügyek ismerete mellett fontos, hogy Kisbajcs és Szőgye céljait segíteni tudom a munkám és társadalmi tevékenységeim során szerzett sokrétű tapasztalataimmal és kapcsolataimmal.

A polgármesterséggel járó felelősségteljes és kihívásokkal teli feladatokat egy támogató, tenni akaró, és dolgozni is képes képviselőtestülettel tudom megvalósítani.
Ötleteiket, javaslataikat várjuk munkánkhoz, közösen sikerülni fog falvaink megújulása és fejlesztése.

Közzététel: